چینش افقی

چینش افقی یک اسلایدر را برای شما فراهم می کند تا بتواند از طریق آن نتایج جستجو را مشاهده کنید. این چینش مشابه نتایج ستونی است البته با اسکرول افقی و فلش های یعد و قبل.
Search
فیلتر عمومی
جستجو در عنوان
جستجو در محتوا
جستجو در چکیده
فیلتر بر اساس دسته بندی

به عنوان مثال: نتایجنمایش

پیشنهاد می کنیم از این چینش برای بخش هایی از وبسایت که دارای عرض زیاد هستند، استفاده کنید.